Om företaget KBT Ledarskap
&

organisationsutvecklin
g

Handledning

Beteende-
förändring
Startsida
Kostnadsfri
KBT för
stress, ångest
och depression
  Om företaget   Kontakt Tjänster  

Om företaget och mig

 

 

Presentation av företaget
Företagets och min affärsidé är att:

Erbjuda metoder och arbetssätt för att få fram det bästa ur människor.

Niclas Almén

Den gemensamma nämnaren för de flesta uppdrag jag tar mig an är att de består i att hjälpa individer, grupper eller verksamheter att utvecklas genom att beteenden analyseras, förändras och vidmakthålls över tid, i syfte att åstadkomma eftersträvansvärda resultat, relativt ofta i form av förbättrad kroppslig och psykisk hälsa, välmående, livskvailtet och f

Företaget/jag erbjuder tjänster av hög kvalitet inom områdena kognitiv beteendeterapi, ledarskap och beteendeförändring till organisationer, grupper och individer som önskar att  optimera sitt fungerande i något avseende. Kunderna är privata, kommunala och statliga organisationer, landsting samt privatpersoner.

Tre kategorier av tjänster tillhandahålls:
(1) Utbildningar,
(2) handledning/konsultationer, och
(3) psykologisk behandling/psykoterapi.

KBT-psykolog Niclas Almén AB startades år 2002 och ägs och drivs av mig Niclas Almén. Jag har erfarenhet av att arbeta med en mängd olika typer av uppdrag.

Kontoret ligger på Prästgatan 44, mitt i Östersund. Precis bredvid butiken JC och mittemot Mittpunkten.

Jag är medlem i följande föreningar/förbund:

Sveriges psykologförbund Beteendeterapeutiska föreningen Sveriges KBT-psykologer

 

Exempel på uppdragsgivare

Karolinska Institutet – Försvarsmakten - Skatteverket - Bilprovningen - Glesbygdsverket - Högskolan i Dalarna - Umeå Universitet - Gävle högskola - Svenska kyrkan - Birka folkhögskola - Trygg Hansa – Skandia - IF Skadeförsäkring - Euro Accident - Folksam - Sophiahemmet - SVT - Swedbank - PIAB - Lantmännen - Polaris Scandinavia - Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning i Göteborg - Svenska KBT-institutet - Svenska Institutet för Tillämpad Beteendeanalys - Attendo Individ och Familj - Brizad Behandlingskonsult - Commodia - Åre kommun - Krokoms kommun - Bergs kommun – Östersunds kommun - Jämtlands läns landsting - Stockholms läns landsting - Oskarshamns kommun - IQPC - Akademikerförbundet - Beteendeterapeutiska föreningen.


Mittuniversitetet

Förutom att jag driver företaget ”KBT-psykolog Niclas Almén AB ” så arbetar jag som lärare på Mittuniversitetet (MIUN), avdelningen för psykologi, campus Östersund. På Mittuniversitetet är jag kursansvarig, kursledare och/eller föreläsare på kurser inom områdena psykoterapi och psykologisk behandling, kognitiv beteendeterapi, hälsopsykologi och beteendemedicin samt ledarskap och coaching. Sedan 2011 arbetar jag i ett spännande och viktigt forskningsprojekt på MIUN (fr.o.m. 2013 som doktorand), där syftet är att studera stress- och återhämtning i olika avseenden.

Mittuniversitetet

 

Referenser

Ges vid förfrågan.

 

Välkommen att kontakta KBT-psykolog Niclas Almén för mer information och förfrågningar!

 

 

 

 

 

Niclas Almén

Leg. psykolog, specielist i klinisk psykologi.

Leg. psykoterapeut,

Universitetsadjunkt och doktorand vid Mittuniversitetet Campus Östersund.