Kostnadsfria
KBT-kurser för stress,
ångest och depression
KBT Ledarskap
&

organisationsutvecklin
g

Handledning

Beteende-
förändring
Startsida
Kostnadsfri
KBT för
stress, ångest
och depression
  Om företaget   Kontakt Tjänster  

OBS! DENNA TJÄNST KAN INTE LÄNGRE ERBJUDAS!

 

Kostnadsfri gruppbaserad KBT-rehab för stress, oro/ångest/fobier och depression.

 

 

KBT-psykolog Niclas Almén AB erbjuder kostnadsfri rehabiliterings-/terapiprogram i samarbete med Jämtlands läns landsting.

 
Programmet riktar sig till personer som har problem med (1) oro/fobier/ångest, (2) nedstämdhet/depression och/eller (3) stressbeteenden och stressymtom.

Vetenskaplig utvärdering av den rehabilitering som erbjuds

Glädjande är att den vetenskapliga utvärdering som har gjorts av programmet som KBT-psykolog Niclas Almén har bedrivit sedan 2009 påvisar mycket goda framgångar i samband med program vad gäller alla områden som mätningar har gjort på.

Vid avslut av program var de negativa faktorerna reducerade; oro och ångest, stressbeteenden, stress- och utmattningssymtom, nedstämdhet och depression.

Vid avslut av program var de positiva faktorerna förstärkta: Livskvalitet, funktion i hemmet, i sociala sammanhang och på arbetet, upplevelse av att hantera de problem och besvär man sökte hjälp för.

Vem är programmet till för?

För att kunna delta i något av programmen så skall deltagaren:

 • vara mellan 16 och 67 år,
 • vara sjukskriven, eller riskerar bli det, pga av ångestsyndrom, depression eller stressymtom,
 • ha rimlig möjlighet att återgå eller vara kvar i arbete efter genomfört program,
 • klara av att delta och fungera i grupp,
 • vara motiverad till att aktivt arbeta med tanke- och beteendeförändring,
 • kunna förstå och tala svenska på ett bra sätt,
 • svara på enkäter innan och flera gånger efter programmet, samt
 • kunna närvara vid alla eller de allra flesta gruppträffarna.

Om du som patient läser anser att KBT-rehab är något för dig så kan du diskutera saken med någon behandlingspersonal på din hälsocentral. Det är inte säkert att personalen känner till programmen och att de kan remittera dig, varför du kan behöva informera dem. Skriv gärna ut denna text samt en remissmall.

Programmen karakteriseras av följande:

» Icke dömande attityd; det finns anledningar till
   varför människor mår och bete sig som de gör,
» optimistisk syn på människans   
   förändringspotential,
» användning av metoder som har forskningsstöd,
» strukturerat, konkret och målinriktat arbetssätt,
» aktiv psykolog,
» störst fokus på ”här och nu”,
» användning av ”hemuppgifter”,
» stort fokus på beteendet, och
» utvärdering av gjorda insatser.

Programmen är gruppbaserade. Varje program består av tio tillfällen á 90 minuter under en period på cirka 16-20 veckor.

Personer med stress-, depressions- och/eller ångestproblem har mycket goda chanser att förbättra sin livskvalitet och sin hälsa genom att delta i något av programmen. Helt avgörande för en framgång är att deltagaren engagerar sig i programmet. Den viktigaste komponenten i de olika programmen är beteendeuppgifterna mellan träffarna. Programmen handlar alltså inte om att ”bli behandlad” utan snarare om att med stöd från ledare och gruppkamrater förändra sitt sätt att tänka och agera. Det skulle t.ex. kunna innebära att:  

 • att möta rädslor istället för att undvika dem,
 • att bryta dåligt fungerande vanor,
 • börja motionera,
 • söka umgänge med människor som man trivs med,
 • bete sig mer självhävdande,
 • skapa goda sömnrutiner,
 • träna avslappningsförmågan och slappna av oftare,
 • få bättre balans mellan ansträngning och vila,
 • bryta passivitet och bli mer aktiv, eller att
 • ägna sig mer åt lustfyllda aktiviteter.

Programmen har följande allmänna mål: (1) ökad funktion (inkluderat ökad arbetsförmåga), (2) ökad livskvalitet, samt (3) reducerade symtom.

Om det bedöms att KBT-rehab kan vara dig tillhjälp så skall hälsocentralen skicka en remiss till mig. Det finns ett speciellt formulär som skall användas. Det viktigaste är att frågorna i formuläret besvaras, inte att själva formuläret används.

Du kommer bli kallad när en grupp har bildats (förutsatt att också jag bedömer att KBT-rehab är passande för dig). Det är svårt att veta hur lång tid detta kommer att ta eftersom det styrs av antal inkommande remisser.

Rehabiliteringsprogrammen sker i Östersund (Prästgatan 44).

 

Välkommen att kontakta KBT-psykolog Niclas Almén för mer information och förfrågningar!