KBT KBT Ledarskap
&

organisationsutvecklin
g

Handledning

Beteende-
förändring
Startsida
Kostnadsfri
KBT för
stress, ångest
och depression
  Om företaget   Kontakt Tjänster  

 

Läsvärt om beteendeförändring

 

 

Boktips om beteendeförändring

 

Olle Wadström har skrivit en bok som redogör för grunderna i beteendeförändringspsykologin. Substantiell och samtidigt enkel att ta till sig. Tillämpningsområdet är barn med beteendeproblem, men principerna är allmängilitiga varför området kan ses som ett exempelområde.

 

Omfattande rapport om motion och fysisk aktivitet som metod för att behandla och förebygga ohälsa och sjukdom. Det nästan att betrakta som skandal att "sjukvårdsapparaten" inte i högre grad stödjer patienter att förstärka sina hälsobeteenden, som t.ex. motion, då våra beteenden i mycket hög har skapar hälsa respektive ohälsa. Det positiva är att beteenden och livsstil uppmärksammas mer än tidigare. Men det ligger inte i läkemedelsindustrins intresse...

OBS! RAPPORTEN SÅVÄL SOM DEN FYSISK AKTIVITEN ÄR KOSTNADSFRi!

 

 

 

 

 

En mycket bra bok om beteendeanalys och beteendeförändring. Teoretiskt utförlig. Tillämpningsområdet är personer med begåvningshandikapp, vilket kan betraktas som ett exempelområde.

 

För dig som vill ha praktiskt stöd för att förändra ett eller flera beteenden. Stort fokus ligger på att arbeta med olika motivationsaspekter.

 

Anna Kåver förmedlar på ett fint sätt olika aspekter som är mycket värdefulla för en god, nära relation.

 

 

 

 

För dig som vill ha stöd som förälder eller för dig som arbetar med föräldrar som behöver stöd. Liv Svirsky har skrivit en praktiskt och teoretiskt väl förankrad bok. Martin Forsters bok kan likt Föräldrarhjälpen nyttjas av såväl föräldrar som personal som hjälper föräldrar. Bygger på samma principer som Föräldrarhjälpen och rekommenderas.