Aktuellt

Hur kan man optimera sin återhämtning under semestern?

5 mars 2021 släpps boken "Återhämtningsguiden. Må bra trots stress och press"

Ny hemsida och instagramkonto

En ny hemsida www.brightrecovery.se samt instagramkonto @stressforskare_niclasalmen har precis startats igång. De har fokus mot återhämtning och metoden BRIGHT-recovery. Titta gärna in på hemsidan och följ mig på instagram om du vill få korta, sammanfattande input avseende stress, återhämtning och (framför allt) återhämtingshantering!

Konflikt mellan arbete och privatliv av mycket stor betydelse för vårt välmående

Tillsammans med forskarkollegorna Mikael Nordenmark och Stig Vinberg har jag genomfört en vetenskaplig studie där vi jämfört hur stor betydelse den psykosociala arbetsmiljön, familjesituationen samt konflikter/balans mellan arbete och familjeliv har för det mentala välmåendet. Studien har utmynnat i en artikel som nyligen blivit publicerad i tidskriften Societies. Titeln på artikeln är: Work/Family Conflict of More Importance than Psychosocial Working Conditions and Family Conditions for Mental Wellbeing.
Om du vill läsa studien finns det att ladda ned kostnadsfritt här:

Samtal om ämnet "återhämtning från stress"

KBT-podden rekommenderar jag till dig som vill lära dig mer om att bli en bättre "KBT-behandlare". För ettag sedan så intervjudes jag av KBT-podden rörande hur man kan hjälpa människor att återhämta sig från stress. Klicka på länken nedan.

Vill ni lära er hur hur man kan hjälpa människor att återhämta sig i vardagen så de förbättrar sin hälsa och sitt välmående i hög grad?

Att stödja människor att i vardagen återhämta sig några gånger kan ge stora effekter! Det har vi visat i en studie som för några dagar sedan publicerades i tidskriften International Journal of Stress Management. Titel på artikeln är: "Behavioral Stress Recovery Management Intervention for People With High Levels of Perceived Stress: A Randomized Controlled Trial”

Interventionen som utvecklats av Jan Lisspers och mig har nu testas fyra gånger (en gång utan att publicera resultaten) och effekterna har varit goda varje gång (ex avseende stress, utbrändhet, ångest och depression). Interventionen ger breda välmående-/hälsoeffekter och man kan nu hävda att det finns evidens för interventionen. 

Interventionen är flexibel då den bygger på principer snarare än exakt "topografi" och kan därför anpassas till befintliga behov, resurser, mm. Interventionen är utvecklat för att kunna ges: i

- kliniska sammanhang och på arbetsplatser

- isolerat eller tillsammans med andra interventioner

 - på ett omfattande sätt eller ”brief”

- i grupp eller individuellt

- till personer eller arbetsplatser med hög stressbelastning där hög stress är primärt problem men också  personer där kronisk stress är en sekundär konsekvens av andra problem som ex ADHD och ångest.

Interventionen innebär att ge konkreta redskap samt stöd för hur det abstrakta ”återhämtning” skall åstadkommas. För den som är intresserad av artikeln och/eller att jag kommer och utbildar i metoden och hur den kan tillämpas i kan maila mig på: almen@kbtpsykolog.com

Sammanfattning av artikeln kan läsas genom att klicka på knappen nedan:

Kick off-föreläsning

Förra veckan föreläste jag för Kognitiv teamet  på deras "kick off" om hur man kan hjälpa stressade och utmattade personer att förbättra sina "återhämtningsbeteenden". Kognitiva teamet som har sin mottagning i Enskede hjälper människor som blivit utmattade att återfå hälsa och funktion. Det kognitiva teamet ser ni på bilden nedan!

Studie som visar att återhämtningsinriktad stresshantering är effektivt

För ett litet tag sedan (tidigare i år) så publicerades en vetenskaplig artikel gjord av Lars-Göran Öst, Jan Lisspers och mig. Det är en empirisk studie som visar att det stresshanteringsprogram som jag tillsammans med Lisspers har utvecklat och som syftar till att få till vardaglig återhämtning är effektivt. Programmet är rätt enkelt och kan användas i olika sammanhang (på individuell nivå likväl som på arbetsgrupper - i studiens testades det förstnämnda). Det ger effekter på beteenden, stressymtom, sömn, välmående mm. I länken nedan hittar en sammanfattande text av studien. Kontakta mig om du/ni vill få hjälp med att förbättra och effektivisera dina medarbetares/patienters/klienters återhämtning från stress, eller hur en arbetsmiljö kan skapas som bidrar till att medarbetare återhämtar sig effektivt, så att hälsa, välmående och prestationsförmåga kan förbättras.

Specialistkurs för psykologer

Igår den 5 december avslutades kursen: "Stress och utmattning - specialistkurs för psykologer", som arrangerades av Nerv i Malmö. Denna dag hade jag glädjen att föreläsa om interventioner. Fokus låg på beteendeförändring, dels förändring av återhämtningsbeteenden och dels förändring av hälsobeteenden i bred mening. Vi hade också en intressant diskussion om huruvida man skulle kunna hjälpa människor med stress- och utmattningsproblem genom en kort och mkt intensiv intervention i stil med hur man i Bergen, Norge, hjälpt människor att bli av med sina tvångssyndrom så snabbt som på fyra dagar. Spännande tanke.

Tack alla deltagare, och Nerv! Jag hoppas vi kommer mötas framöver.

Specialistkurs för psykologer

Nu har jag nyligen hållit i de två första dagarna av kursen: "Stress och utmattning - specialistkurs för psykologer", vilken av Sveriges psykologförbund är ackrediterad som fördjupningskurs inom inriktningarna psykologisk behandling/psykoterapi, klinisk vuxenpsykologi, klinisk barn- och ungdomspsykologi samt hälsopsykologi. Kursen arrangeras av Nerv (deras hemsida: http://nervimalmo.se/). Främst uppskattade jag att få adressera stressfrågor tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor.

ps. Jag hade hellre haft ett foto på deltagarna än mig själv men glömde fråga dem om tillstånd.

MÅNGA är undantagna rätten till effektiv behandling för psykisk ohälsa

Det är väldigt vanligt med psykisk ohälsa, och idag har vi behandlingar som är effektiva - MEN det normala är att inte bli erbjuden någon sådan behandling som patient! Tillsammans med kollegor försöker jag nu skapa debatt kring detta via en artikel i Dagens Medicin.

Specialistkurs för psykologer om stress och utmattning
Kursen kommer att hållas 10-11/10, 14-15/11 samt 15/12 i centrala Malmö.

KBT-podden

Jag blir intervjuad i KBT-podden om stress, utmattning och återhämtning. Bland annat berättar jag om fyra typer av återhämtningsupplevelser på fritiden som hjälper oss att återhämta oss från arbetsbelastningar så att vi kan bevara vårt välmående. Vi pratar också om ny forskning som antyder att stress är människans defaultläge, och att vi behöver skäl att vara avslappnade snarare än stressade.

Gefle dagblad intervjuar mig angående varför vi ofta köper samma saker som andra

Vetenskaplig artikel om hur återhämtning kan mätas

Kollegor och jag har översatt ett självskattningsinstrument som mäter upplevelser av återhämtning från arbetsbelastningar: "Recovery Experience Questionnaire (REQ)". Vi har också gjort en studie som syftade till att undersöka om vår översättning av instrumentet fungerar under svenska förhållanden. En artikel på detta är tillgänglig i sk open access. 

Intervju i Västerås tidning om att förhindra stressymtom:

Föreläsning i Luleå om stress, utmattning och återhämtning:

Vetenskaplig artikel om  återhämtningsbeteenden

Vi utvecklat och testat en modell för att hjälpa människor med hög grad av upplevd stress att stärka sina egna "återhämtningsbeteenden" på både arbetet och på fritiden. Mkt goda effekter!

Östersundsposten (ÖP) intervjuar mig angående vikten att kunna slappna av:

Utbildningsuppdrag om återhämtning i Thailand

Det är bättre för karriären att leverera färre saker med toppresultat, än att göra många halvdant:

För CIO Sweden berättar jag om hur man som chef kan hantera medarbetare som beter sig problematiskt.

Var VD mot dig själv!

Jag blev intervjuad av tidningen VD angående att som ledare också leda sig själv:

Rastlöshet

I Sydsvenskan blir jag intervjuad om just detta.